De mooiste natuurgebieden in Nederland

Ondanks Nederland behoort tot een van de dichtbevolkte landen in Europa, is de natuur er altijd beschermt geworden. Dit was zeer zeker het resultaat van een goede ruimtelijke planning en het groeiend bewustzijn onder de bevolking omtrent de conservering van natuurgebieden. De natuurgebieden in Nederland zijn vaker ook beschikbaar voor recreatiedoeleinden waarbij de natuur minimaal wordt verstoord en de opbrengsten gebruikt worden voor het beheren van de natuurgebieden. Ook zorgt de mogelijkheid tot recreatie dat de burgers, in het bijzonder de jeugd, bewust worden gemaakt van het nut van natuurbehoud.

De mooiste natuurgebieden zijn  verspreid over het hele land te vinden en bieden elk hun eigen unieke habitat voor flora en fauna.

De Biesbosch

Dit natuurpark behoort tot de grootste in Nederland en is bekend om zijn vakantieparken. Vooral in de zomer lopen de parken vol met dagjesmensen, maar ook zij die er een paar dagen willen blijven. De natuur in de Biesbosch kenmerkt zich door de aanwezigheid van een groot aantal dieren, zoals herten, en diverse vogelsoorten. Er bevinden zich een groot aantal kreekjes en meertjes in het bos waarbij de werking van het getij merkbaar is. Heel uniek is het voorkomen van de bever in al dit water. Deze werd zelfs met uitsterven bedreigd, maar heeft gelukkig in de Biesbosch een veilige leefomgeving gehad.

Nationaal Park De Groote Peel

Dit gebied is een waar natuurpark omdat er geen noemswaardige infrastructuur te vinden is die de natuur zouden “ontsieren”. Dit 1500 hectare groot gebied is in het verleden uitgegraven voor zijn turf en waarvan tot nu toe de sporen nog duidelijk zichtbaar zijn. De habitat van De Groote Peel maakt het ideaal voor vogels en trekt daarom ook in grote getallen vogeliefhebbers aan van over de hele wereld.

De Waddenzee

Gelegen aan de Noordzee is dit erfgoed van de Unesco uniek in de hele wereld. De ietswat milde watertemperatuur zorgt ervoor dat de Waddenzee een ideale ecosysteem vormt voor een groot aantal planten en dieren. Ook de welbekende zeehonden zijn er hier te bezichtigen. Op de bescherming van de Waddenzee wordt natuurlijk de hoogste prioriteit geschonken, mede ook omdat er sprake is van gaswinning in het gebied. De Waddenzee is een goed voorbeeld van een natuurgebied waar er naast conservering van de natuur ook gedaan wordt aan economische activiteiten.

De Hoge Veluwe

Waar de Waddenzee bekend staat om zijn natuurhabitat in het water staat de Hoge Veluwe, zoals zijn naam misschien al doet vermoeden, bekend om zijn licht heuvelachtig landschap waarbij er op verschillende plaatsen nog sprake is van primair bos. Afwisselend van de bossen bevinden er zich ook nog lage gedeelten waar er sprake is van graslandschappen.  Dit natuurpark is niet afhankelijk van subsidies en is dus totaal zelfvoorzienend in zijn onderhoud.

Er zijn in Nederland nog tal van andere natuurgebieden te vinden. De beste manier om die te ontdekken is om er eens met vakantie naartoe te gaan. De meeste bieden goede woonaccommodaties aan waarbij er ook nog de optie is voor het maken van fietstochten of varen met een bootje.

Deze post is mede mogelijk gemaakt door loodgieter Apeldoorn.

Waar staat natura 2000 voor?

Bij het horen van de term natura 2000 gaan de meeste mensen denken in de richting van een nieuw afslankmiddel of een soort dieet. De term heeft echter betrekking op natuurgebieden binnen de Europese Unie. Natura 2000 zorgt ervoor dat alle natuurgebieden binnen de Unie onderhevig zijn aan vergelijkbare wetgeving. De leefgebieden van flora en fauna zijn namelijk niet grens gebonden en vereisen dus een integrale aanpak.

Waarom werd natura 2000 ingesteld?

Vanwege de sterke industrialisatie en groei van bijbehorende infrastructuur binnen de Europese Unie werd besloten de resterende natuurgebieden te beschermen. Deze bescherming heeft tot doel de natuurlijke gebieden waar bedreigde dier- en plantsoorten nog aanwezig zijn  te preserveren voor het nageslacht.

De focus bij natura 2000 is erop gericht dat er in natuurgebieden sprake moet kunnen zijn van een situatie waarbij zowel de mens als de natuur er baat bij hebben. Zo is het mogelijk om aan recreatie te doen in deze gebieden waarbij de natuur niet verstoord dient te worden. Hiertoe is er speciale wetgeving en richtlijnen vereist. Deze kunnen per land worden vastgesteld maar dienen zich te houden aan de Europese richtlijnen.  Het voordeel van deze instelling is dat er een economische meerwaarde wordt gegeven aan deze gebieden.

Wat zijn de voorwaarden voor het instellen van natura 2000 gebieden?

Gebieden die onder de term natura 2000 vallen moet wel voldoen aan een aantal kenmerken. Zo wordt er eerste een evaluatie gehouden van elk gebied. De aan te wijzen gebieden worden vervolgens bij de Europese Unie geregistreerd. Nadat de registratie heeft plaatsgevonden wordt er op nationaal niveau de voorwaarden samengesteld die zullen gelden om het gebied te behouden. Heel belangrijk hierbij is dat er naar alle relevante partijen in en buiten het gebied wordt geluisterd.

Op zo een manier wordt er een beheersplan samengesteld waar een ieder zich in kan terugvinden. Omdat elk gebied verschild zullen de beheersplannen ook nooit identiek aan elkaar zijn.

Met het instellen van natura 2000 is de Europese Unie begonnen met het systematisch beschermen van natuurgebieden. Dit zorgt er ook voor dat lid landen onderling hun ervaringen kunnen delen en ook beter op elkaar kunnen inspelen. Denk maar aan de broedplaatsen van vogels waarbij er vaker sprake is van migratie. Ook stimuleert natura 2000 duurzaam toerisme waarbij het mogelijk is natuurgebieden open te stellen voor toeristen. Dit geeft een economische meerwaarde aan het gebied die de lokale inwoners maar ook het land ten goede komt.

Deze blogpost is gemaakt in samenspraak met Loodgieter Amsterdam