Waar staat natura 2000 voor?

Bij het horen van de term natura 2000 gaan de meeste mensen denken in de richting van een nieuw afslankmiddel of een soort dieet. De term heeft echter betrekking op natuurgebieden binnen de Europese Unie. Natura 2000 zorgt ervoor dat alle natuurgebieden binnen de Unie onderhevig zijn aan vergelijkbare wetgeving. De leefgebieden van flora en fauna zijn namelijk niet grens gebonden en vereisen dus een integrale aanpak.

Waarom werd natura 2000 ingesteld?

Vanwege de sterke industrialisatie en groei van bijbehorende infrastructuur binnen de Europese Unie werd besloten de resterende natuurgebieden te beschermen. Deze bescherming heeft tot doel de natuurlijke gebieden waar bedreigde dier- en plantsoorten nog aanwezig zijn  te preserveren voor het nageslacht.

De focus bij natura 2000 is erop gericht dat er in natuurgebieden sprake moet kunnen zijn van een situatie waarbij zowel de mens als de natuur er baat bij hebben. Zo is het mogelijk om aan recreatie te doen in deze gebieden waarbij de natuur niet verstoord dient te worden. Hiertoe is er speciale wetgeving en richtlijnen vereist. Deze kunnen per land worden vastgesteld maar dienen zich te houden aan de Europese richtlijnen.  Het voordeel van deze instelling is dat er een economische meerwaarde wordt gegeven aan deze gebieden.

Wat zijn de voorwaarden voor het instellen van natura 2000 gebieden?

Gebieden die onder de term natura 2000 vallen moet wel voldoen aan een aantal kenmerken. Zo wordt er eerste een evaluatie gehouden van elk gebied. De aan te wijzen gebieden worden vervolgens bij de Europese Unie geregistreerd. Nadat de registratie heeft plaatsgevonden wordt er op nationaal niveau de voorwaarden samengesteld die zullen gelden om het gebied te behouden. Heel belangrijk hierbij is dat er naar alle relevante partijen in en buiten het gebied wordt geluisterd.

Op zo een manier wordt er een beheersplan samengesteld waar een ieder zich in kan terugvinden. Omdat elk gebied verschild zullen de beheersplannen ook nooit identiek aan elkaar zijn.

Met het instellen van natura 2000 is de Europese Unie begonnen met het systematisch beschermen van natuurgebieden. Dit zorgt er ook voor dat lid landen onderling hun ervaringen kunnen delen en ook beter op elkaar kunnen inspelen. Denk maar aan de broedplaatsen van vogels waarbij er vaker sprake is van migratie. Ook stimuleert natura 2000 duurzaam toerisme waarbij het mogelijk is natuurgebieden open te stellen voor toeristen. Dit geeft een economische meerwaarde aan het gebied die de lokale inwoners maar ook het land ten goede komt.

Deze blogpost is gemaakt in samenspraak met Loodgieter Amsterdam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *